Velkommen hos Marsa & Partnere ApS

Vi er virksomhedens uvildige og uafhængige pensionsmæglere!

”vi kan gøre en reel forskel for de mange virksomheder, der er afhængige af firmapension og hele aftalekonceptet bag firmapension, deres overenskomster, aftalevilkår, indhold, rettigheder og forpligtelser. Vi er stolte af at være kundens mand hele vejen igennem.”

Vi sidder på jeres side af bordet ved forhandlingerne om jeres firmapension!

  • Vi reviderer jeres eksisterende Firmapension
  • Vi analyserer jeres behov og ønsker på risikoforsikringerne
  • Vi hjælper jer med den Pensionspolitik, som danner grundlaget for aftalen om Firmapension
  • Vi laver udbudsmateriale til Pensionsselskaberne
  • Vi afrapporterer resultatet af udbudsrunden
  • Vi sammenfatter alle de indkomne tilbud i én rapport – det giver overblik!

Teamet bag

Sander Holst

Martin Kristensen

Hvem er vi?